Voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het hanteren van de Taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/ Opdrachtgever

Continue reading »